Om PHP 7.4 end-of-life

Vi får många frågor från kunder om vi planerar att sluta erbjuda PHP 7.4.

Simply.com har inga planer på att ta bort eller sluta erbjuda PHP 7.4, precis som vi fortfarande erbjuder flera andra PHP 7-versioner (och även PHP 5.6).

Vi kommer att ställa in vår standard PHP-version till PHP 8.0 när WordPress och olika teman börjar rekommendera det framför PHP 7.4. Vi kommer att meddela i god tid innan vi gör några ändringar.

Om du vill använda PHP 8 kan du ställa in detta för ditt webbutrymme – läs mer om detta här: https://www.simply.com/se/support/faq/php/395/