Ändring på websmtp.simply.com

Vi har ändrat åtkomstkraven så att websmtp.simply.com nu kräver SMTP-AUTH via port 25, precis som vi alltid har krävt för port 587.

Ändringen görs för att vi lättare skall kunna förhindra missbruk av tjänsten, och därmed säkerställa att våra kunder får levererat mail, som skickars ifrån webbsidor.

Läs evt. mer här: https://www.simply.com/se/support/faq/mail/385/

Servern är fortfarande bara tillgänglig för anslutningar ifrån våra webbservrar.